Farma fotowoltaiczna Witnica

Projekt firmy BayWa r.e.

Contents

  Gmina Witnica — pionierska, niesubsydiowana elektrownia słoneczna w Polsce


  Trwa budowa farmy fotowoltaicznej w Witnicy! Z mocą 64,6 MWp będzie to zdecydowanie największa elektrownia słoneczna w Polsce. 

  Tym przełomowym projektem gmina Witnica staje się pionierem w zakresie niesubsydiowanej energetyki słonecznej, osiągając parytet sieci w Polsce dwa lata wcześniej, niż prognozowały to badania Becquerel Institute z 2016 r. 

  Sprawdź naszą białą księgę

  Parytet sieci ma miejsce wtedy, gdy alternatywne źródło energii może wytwarzać energię elektryczną po uśrednionym koszcie wytworzenia energii (LCOE), który jest mniejszy lub równy kosztowi dostępu do konwencjonalnych źródeł energii z sieci. 

  Innymi słowy, nasz projekt z zakresu energii słonecznej w Witnicy będzie dostarczać najefektywniejszą energię możliwą do uzyskania w Polsce! Dla Polski, jak i dla całej Europy jest to bardzo ważny krok ku 100% czystej energii i udanej transformacji w kierunku energii zrównoważonej.

  Jak uzyskaliśmy parytet sieci

  Pierwszy sukces firmy BayWa r.e. w osiągnięciu parytetu sieci miał miejsce w Hiszpanii w ramach projektu solarnego o mocy 175 MWp o nazwie Don Rodrigo. Ukończony w 2018 r., był to pierwszy w Europie niesubsydiowany projekt komercyjny. To przełomowe przedsięwzięcie zostało zlokalizowane w pobliżu Sewilli, która charakteryzuje się jednym z najwyższych poziomów napromieniowania słonecznego w Europie.

  Od tego czasu poczyniliśmy wielkie postępy w realizacji niesubsydiowanych projektów solarnych w klimatach o mniejszym napromieniowaniu słonecznym w północnej Europie, między innymi projekt Barth V w Niemczech. 

  Nasza działalność w Polsce


  Wielu rolników w Polsce od lat cieszy się dobrymi relacjami z naszą firmą macierzystą BayWa AG, wiodącą firmą handlową w dziedzinie rolnictwa, energetyki i materiałów budowlanych.

  BayWa r.e. jest spółką zależną firmy BayWa AG. Działamy na polskim rynku od 2009 roku poprzez nasze biuro w Warszawie, opracowując projekty w zakresie energii wiatrowej oraz ostatnio także dużych elektrowni fotowoltaicznych.

  Nasze polskie portfolio obejmuje farmę wiatrową w Kamionce o mocy 30 MW oraz różne projekty w trakcie realizacji (obecnie ponad 70 MW w projektach wiatrowych i ~600 MW w solarnych).

  Oczywiście gdy projekty naszych partnerów i klientów zostają podłączone do sieci, pozostajemy do ich dyspozycji. Czuwamy na eksploatacją ponad 30 MW energii odnawialnej w Polsce i jesteśmy gotowi do ekspansji dzięki wiodącej w branży platformie. Nasze centrum sterowania pracuje przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, aby mieć pewność, że nasze elektrownie wiatrowe i słoneczne działają sprawnie, zapewniając najwyższą możliwą wydajność.

  Od 2016 roku dostarczamy również hurtowo urządzenia do instalacji fotowoltaicznych na polski rynek za pośrednictwem naszego zespołu handlowego ds. energii słonecznej w Modlniczce pod Krakowem. W ramach tej części naszej działalności dostarczyliśmy szereg rozwiązań energetycznych dachowych i w zakresie e-mobilności do polskich oddziałów dużego europejskiego detalisty.

  BayWa r.e. działa w Polsce od 2009 roku

  Farmy fotowoltaiczne promują bioróżnorodność


  Badanie z 2019 r. „Farmy fotowoltaiczne – Korzyści dla różnorodności biologicznej”, przeprowadzone przez Niemieckie Federalne Stowarzyszenie Nowych Sektorów Energetycznych (BNE), zostało oparte na badaniu biologicznym 75 naziemnych farm fotowoltaicznych w Niemczech. 

  Przyniosło ono kilka pozytywnych spostrzeżeń na temat różnorodności biologicznej w tych lokalizacjach.

  Dowiedz się więcej o tym badaniu tutaj

  Projekt Witnica i jego specyfikacja


  Budowa farmy fotowoltaicznej w Witnicy rozpoczęła się w lipcu 2020 roku, a zakończy się w listopadzie. Przewiduje się, że inwestycja zostanie w pełni oddana do użytku w pierwszym kwartale 2021 roku.

  Farma w Witnicy będzie miała łączną moc 64,6 MWp i roczną wydajność 68 GWh, co odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez około 22 500 przeciętnych gospodarstw domowych w Polsce.

  Zainstalowanych zostanie ponad 150 000 modułów polikrystalicznych Jinko Solar o maksymalnej sprawności 20,13%. Kable będą miały łączną długość 900 km, co odpowiada odległości między Witnicą a naszym lokalnym biurem BayWa r.e. we Freiburgu w Niemczech.

  Lokalizacja

  Elektrownia fotowoltaiczna znajduje się w gminie Witnica w zachodniej Polsce, ok. 30 km na wschód od granicy z Niemcami i 150 km na wschód od Berlina.

  Teren i nieruchomość

  Teren składa się z dawnych gruntów rolnych o jakości gleby kategorii 4b (kat. 1: bardzo dobra – kat. 7: bardzo zła) o łącznej powierzchni 80 ha. Należy on do gminy Witnica i została już podpisana długoterminowa umowa dzierżawy.

  Sprzedaż energii elektrycznej

  Obecnie prowadzimy negocjacje w celu zabezpieczenia długoterminowej umowy na zakup energii elektrycznej (PPA) dla energii produkowanej przez tę elektrownię.

  Planowanie i pozwolenie

  Realizacja farmy fotowoltaicznej wymaga obszernego i szczegółowego planowania, które w tym przypadku obejmowało: 

  • Ocenę oddziaływania na środowisko, wydaną i zatwierdzoną w 2014 r. przez Urząd Miasta i Gminy Witnica
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2013 r. opracowany przez Urząd Miasta i Gminy Witnica
  • Rezerwację mocy sieciowej na poziomie 40 MWac w 2017 r.; dodatkowa moc sieciowa 13 MWac ustalona w kwietniu 2020 r.
  • Pozwolenie na budowę z gminy w listopadzie 2017 r., wydane przez Urząd Miasta i Gminy Witnica
  • Umowę o przyłączenie do sieci zawartą z lokalnym operatorem sieci ENEA w styczniu 2019 r. 

  Całkowita moc i roczna produkcja

  Szczegóły projektu instalacji

  • Moduły: 159 856 półkomórkowych modułów Mono Perc typu 405-400 Wp firmy Jinko Solar 
  • Falowniki: 500 komponentów do falownika Huawei 
  • System montażowy: Zimmermann
  • Transformatory: Transformator SN Siemens i 36 stacji transformatorowych 1600 kVA 30/0,8 kV oraz 15/0,8 kV FEAG
  • Monitoring: be4energy 
  • System ochrony: Viamon 
  • Projekt obejmuje budowę stacji transformatorowej 30/110 kV, która zostanie podłączona do istniejącej stacji 110 kV należącej do Enea Operator (DNO) poprzez nową linię kablową o długości około 1,3 km. 
  • Prace te będą prowadzone przez lokalny ICP.

  Zaangażowanie lokalne

  Lokalne wsparcie i zaangażowanie zawsze były kluczem do sukcesu naszych projektów. Zawsze chętnie wspieramy lokalną infrastrukturę i jesteśmy głęboko przekonani, że prowadzi to do obopólnie korzystnej współpracy. 

  Postęp budowy

  Ramy czasowe

  Lipiec 2020 r.rozpoczęcie budowy (badania, zarządzanie roślinnością, instalacja ogrodzenia, budowa dojazdu na teren, drogi wewnętrzne, logistyka terenu itp.)
  Lipiec 2020 r.montaż podziemia
  Sierpień–październik 2020 r.rozpoczęcie montażu modułów
  Sierpień–wrzesień 2020 r.wykopy kablowe i układanie kabli AC/DC
  Wrzesień 2020 r.dostawa transformatorów 1600 kVA
  Październik 2020 r.początek kładzenia trasy kabli przyłączeniowych, układanie kabli średniego i wysokiego napięcia
  Listopad 2020 r.zakończenie budowy instalacji
  Listopad–grudzień 2020 r.montaż stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia
  Pierwszy kwartał 2021 r.instalacja w pełni oddana do użytku

  Kontakt

  Matthias Emminghaus
  Project Manager
  BayWa r.e. Solar Projects GmbH
  Felix_Gmelin.jpg
  Felix Gmelin
  Contact for Media Requests
  BayWa r.e. renewable energy GmbH
  Kontakt